loading...
فروش خدمات باغبانی
نهال بازدید : 2541 جمعه 27 فروردین 1395 نظرات (0)

فهرست سبزیجات

به گیاهان علفی یکساله که از همه قسمتهای آن بدون تغییر و تحول به صورت خام استفاده می  شود

سبزیجات را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد

سبزیجات میوه ای

سبزیجات ساقه ای

سبزیجات غده ای

سبزیجات برگی

سبزیجات پیازی

کلمها 

 

 

 

 آرتیشو                   :       cynara scoiymus     قسمت خوراکی آن جوانه گل می باشد طرز تکثیر به وسیله پا جوش می باشدیک گیاه دائمی است و در هوای خنک خوب رشد می کند.

 

اسفناج                   :         spinacia oleraceae   اسفناج گیاهی دو پایه مقاوم به سرما و در آب و هوای سرد رشد می کند

 

بامیه                       :abelmoschus esculentus           به آب و هوای گرم نیاز دارد

 

بامیه                      :       hibiscus osculentum    به آب و هوای گرم نیاز دارد

 

ادمجان                  :      solanum melongenaدارای ارقام پاکوتاه   ,  پامتوسط  , پامتوسط است    و علت تلخی آن به خاطر شرایط بدمحیطی و نیز سولونام است

 

باقلا                       :       faba vulgaris   به خاک رسی نیازدارد براساس نوع مصرف زمان برداشت باقلا متفاوت است

 

باقلا مصری             :       lupinus albus

 

پونه                      :        mentha arvensis

 

پیازچه                   :        allium fistolosum    پیاز انتهای گرد و متورم ولی پیازچه انتهای استوانه ای دارد و طرز ازدیاد آن فقط به وسیله سیرچه می باشد زمان برداشت موقعی که برگها زرد شوند

 

پیاز                       :         alliumcepa      عواملی که باعث به گل رفتن پیاز  .   می شود1. درجه حرارتهای کم (10-15 درجه ) 2. طول روز کوتاه (9-  12ساعت )  پیاز یک گیاه نرعقیم است ونیز یک گیاه دوساله است و آبیاری هر هفت روز یک بار انجام می شود . شرایط رسیدن پیاز نیز هوای گرم وخشک و شدت نور زیاد است

 

ترخون                   :       Artemisia dracunculus   طرز ازدیاد ترخون قلمه زدن و تقسیم بوته است به خاک سبک نیاز دارد

 

تره ایرانی               :       allium almpeloparsum

 

تره فرنگی              :        allium porrum

 

تربچه                    :       raphanus sativus var radicola    علل پوک شدن غده :حرارت بالا وطول روز بلند ,  گذر از مرحله رویشی به زایشی,   آبیاری نامرتب و خشکی هوا  اما راههای پیشکیری از پوک شدن غده انتخاب ارقام مناسب , برداشت به موقع محصول  ,   جلوگیری از هر گونه رشد ( کمبود آب و موادغذایی

 

ترب سیاه               :nigra       raphanus sativus var

 

            جعفری                  :        petroselinum hortenیک گیاه سایه دوست    است   به سرما مقاومت زیادی دارد و نیز به آب زیادی احتیاج دارد

 

خردل                    :        sinapis 

 

ریحان                   :        ocimum basilicum

 

ریواس                  :       rheum ribes       قسمت خوراکی دمبرگها می باشد پهنک برگ ارزش غذائی ندارد چون دارای ماده سمی Anthrachino می باشد طرز تکثیر به وسیله تقسیم بوته است

 

رازیانه                  :        foeniculum officinalis

 

زرشک                  :        berberis vulgaris

 

سیب زمینی ترشی    :        helianthus tuberosus

 

سیب زمینی             :        solanum tuberosum             عواملی که باعث به گل رفتن سیب زمینی می شود 1. طول روز بلند است 2. دمای بالا اما عاملی که باعث تولید غده در سیب زمینی می شود 1.طول روز کوتاه 2. دمای پائین می باشد  ونیز جوانه زدن سیب زمینی به علت بالا بودن هورمون جیبرلین نسبت به هورمون های بازدارنده است.در سیب زمینی حالت پروتوژنی وجود دارد(مادگی زودتز از گرده می رسد)

 

سیر                      :         allium sativum

 

شلغم                    :           oleraceaebrassica napus var

 

شاهی (ترتیزک)      :           lipidium sativum     گیاهی سایه دوست است و اگر آن  را در سایه بکاریم دیرتر به گل میرود و از آن بیشتر استفاده می کنیم

 

شبدر                    :          trifolium

 

شنبلیله                 :          trigonela

 

طالبی                      :        var modarusmelo cucumis   به محض رسیدن میوه از غلا ف جدا می شود

 

کرفس                   :         apium graveolens      به آب و هوای معتدل و خنک آب زیادنیاز دارد و گیاهی سایه دوست است   , خاک مناسب ph از 5.5 بیشتر باشد و گیاهی دوساله ونشائی است

 

کرفس دمبرگی        :        var dulce  apium graveolens   به آب و هوای معتدل و خنک آب زیادنیاز دارد و گیاهی سایه دوست است

 

                                      Cynara cardunculis         کنگر فرنگی           :     

کاهو                     :        lactuca sativa               دارای ماده لاکتوسین که به کاهواثر خنک کننده می دهد نیاز آبی زیاد و نور زیاد باعث تلخی در آن می شود گیاهی یک ساله است

 

کاهو پیچ                :       var capitatalactuca sativa     گیاهی یک ساله است

 

کنگر                     :        gundella tournefortii    قسمت خوراکی دمبرگهای ضخیم آن می با شد بوسیله بذر تکثیر میابد کنگر فرنگی یک گیاه

دائمی است ولی در سبزسکاری یکساله است.

 

کدو                      :       رقمهای کدو در زیر آمده است  ,  خاک مناسب کشت رسی شنی است با ph  کمی اسیدی

 

کدو مسمائی           :        cucurbita pepo               خوراکی است

 

کدو حلوائی            :        moschatacucurbita        خوراکی است

 

کدو برگ انجیری    :        ficifaliacucurbita           خوراکی نیست مقاوم به بیماری قارچی که در پیوند گلخانه ای استفاده می شود

 

کدو تنبل               :       cucurbita maxima           خوراکی است

 

کلم                      :        brassica oleraceae        ویژگیهای کلی کلمها : به سرما مقاوم هستند به آب زیاد ورطوبت بالا نیاز دارندبرای جوانه . زنی به دمای بالای 12 درجه احتیاج دارند اگر دردمای زیر 12 درجه نگهداری شوند تبدیل به گیاهان دائمی می شوند .

 

کلم پیچ                 :         brassica oleraceae var copitata           عامل به گل رفتنکلم پیچ حرارت کم می باشد و علت باز شدن برگهای کلمپیچ دمای بالاست جهت برداشت به موقع آن میتوان از  وسیله های refrectur (قندسنج )و نیز بلاریمتر استفاده کرد

 

کلم بروکسل           :           gemmiferabrassica oleraceae var      شبیه کلم گلاست ولی رنگ آن سبز است

 

کلم گل                  :          brassica oleraceae var botrytis    فقط این کلم یکسالهاست بقیه دوساله اندو قسمت خوراکی آن گل آذین گوشتی می با شد اثر درجه حرارت بالا  باعث بدمزگی و نامرغوبی کلم گل می شود

 

کلم قمری              :           caulorapabrassica oleraceae var     قسمت مورد استفاده کلم قمری ساقه متورم شده آن است علت. خشبی شدن غده در کلم قمری برداشت دیر هنگام آن است                .                           

کلم تکمه             :         از مقدار زیادی برگچه به هم پیچیده تشکیل شده وکلمهای کلم های کوچکی هستند سرما باعث افزایش قند و بهتر شدن مزه آن می شود

 

کرفس                   :          apium graveolens

 

کاسنی                   :          cichorium intybus

 

کرفس دمبرگی        :         var dulce  apium graveolens

 

گوجه فرنگی           :        lycopersicum osculentum  ارقام مختلف  وسترن رد پاکوتاه آلمانی  ,  اوروباتا  ,    ردکلور  ,   روت جرز حالت پروتژنی دارد و رنگ قرمز آن بخاطر لیکپن است

 

گشنیز                   :          coriandrum sativum

  

شوید                :       anethum graveolens         قسمت قابل مصرفبرگها و ساقه آن می باشد

 

چغندر                   :           beta vulgaris     سه نوع چغدر داریم 1. چغنر قند2. چغنر علوفه ای 3. جغندر لبوئی غده چغندر هیپوکوتیل گیاه است

 

خیار                     :        sativus  cucurbita             علت تلخی خیار به علت کوکور بیتاسین است که که در ریشه تولید وبه میوه انتقال می ابد و علت خم شدن میوه خیار به علت نوسانات رطوبتی است

 

خیار چنبر              :        cucumis melo var fle…

 

خربزه                   :         melo cucurbita       به آبو هوایکویری نیاز دارد  و ph خاک مورد کشت بیش از 7 است

 

قارچ                    :          agaricus bisporus     دارای قسمتهای :

Hymenium    carpophor    spawn   volove   hif

 

فلفل                      :       capsicum annum     دارای اندازه ورنگ مختلف وعلت تندی آن بخاطر ماده ای بنام کاپسایسین است که در جدار تخمدان بوجود می آید بهترین درجه برای سبز شدن 25 درجه سانتیگراد است

 

فلفل دلمه ای          :         capsicum onnum    فاقد ماده کاپسایسین است که این ماده علت تندی است

 

لوبیا سبز             :        phaseolus vulgaris     دارای واریته های nanus پاکوتاه و communis  پا بلند است

 

مارچوبه                :         asparagusofficinallis    قسمت مصرفیساقه آن میباشد طرز تکثیر مارچوبه ریزوم وبذر می باشد ویک گیاه دوپایه است ودو نوع مارچوبه داریم سفید (ترد) وسبز (خشبی)

 

موسیر                  :          alliumascalonicum

 

نعناع                    :          menta sativa

 

نخود فرنگی           :         pisum sativum     دارای ارقام آلدرمن و روندو میباشد

  

هندوانه                 :          vulgariscucumis       به آب و هوای گرم وخشک و نیزبه آب هوای گرم مرطوب سازگار است و خاک مناسب آن شنی و رسی دارای مواد آلی با ph بیش از5 نیاز دارد

 

هویج                     :          daucus carota       قسمت مصرفی ریشه اصلی آن است عاملکج شدن در هویج خاک سفت ونامطلوب است .

آبیاری هویج هفته ای یک بار است

 

یونجه                   :          medicago

 

یونجه باغی      :              litus

 

یونجه زرد              :         melilotus

تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

آووکادو پزتقال کیوی هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 491
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 186
 • آی پی دیروز : 162
 • بازدید امروز : 2,378
 • باردید دیروز : 2,828
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 12,461
 • بازدید ماه : 42,404
 • بازدید سال : 148,602
 • بازدید کلی : 3,228,499